קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיתוח מוצרים בתעשיית החלל לשנת 2020

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

 

לוגואים גופים המפעילים את התכנית

 

 

 

 

סוכנות החלל הישראלית ורשות החדשנות מזמינות חברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל להגיש בקשה למסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים – חלל בכדי לקבל מענק לקידום מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל.

 

 

תיאור הקול הקורא

מסלול זה הוקם במטרה לעודד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים, לחזק את הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל, ולצמצם את פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים המובנים הקיימים בתחום – הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

 

קהל יעד

 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע המשמשות לצרכי שו”ב ותקשורת.
 • לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולתם.
 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לפעולה בסביבת חלל או להתקנה במערכות חלל.
 • לחברות העוסקות בעיבוד וניתוח נתונים מהחלל.

 

מימון 

 • חברה גדולה (שמחזורה השנתי גדול או שווה ל 100 מיליון דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) – מענק בשיעור של 50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • חברה “קטנה” (שמחזורה השנתי קטן מ 100 מיליון דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) – 
  • מענק בגובה 60% באם מדובר במו”פ העוסק במוצרים ומכלולים שמיועדים לקרקע. 
  • מענק בגובה 85% באם מדובר במו”פ העוסק במוצרים ומכלולים המיועדים לפעולה בחלל.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • המוצר והטכנולוגיה – מידת החדשנות הטכנולוגית, העומק הטכנולוגי, ייחודיות, חסמים טכנולוגיים בפני מתחרים, קיומה של תכנית עבודה מגובשת להשגת יעדי התכנית וההישגים הצפויים בתום התכנית.
 • .יכולת מגיש הבקשה  היכולת הרלוונטית לביצוע התכנית, לרבות היכולות הטכנולוגיות, ידע קיים, קיום התשתיות הנדרשות לביצוע מו”פ, יכולות כוח האדם הנדרשות לשם השגת יעדי התכנית וקיום המשאבים הפיננסים הנדרשים.
 • תכנית עסקית – קיום מודל עסקי מגובש למימוש הפוטנציאל הגלום במוצר.
 • השוק המקומי והשוק העולמי  גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר בתחום החלל, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים.

המועד האחרון להגשה

16.8.2020 עד השעה 12:00 בצהריים (הוועדה צפויה להתכנס בתחילת חודש נובמבר).

 

איך מגישים בקשה? 

ההגשה נעשית באמצעות טפסים לאזור האישי. 

לצפייה בכל פרטי ההגשה והטפסים יש ללחוץ כאן.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il