קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

המסלול, שמנוהל בשיתוף רשות החדשנות ואגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי, תומך בפרוייקטים בשלבי מו”פ, המפתחים טכנולוגיות המשרתות אוכלוסיות עם מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה.

גובה המענק עד 85% מהתקציב המאושר (בהתאם לגורם מגיש הבקשה) ועד 900,000 ₪ לתקופה של 12 חודשים.

 

תיאור הקול הקורא

לטכנולוגיה מסייעת יש פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובאפשרותם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד.

מטרת מסלול הטבה זה היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה. מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי: 

  • קרנות הביטוח הלאומי הן קרנות ממשלתיות המיועדות לצמצום פערים חברתיים וטיפוח, העצמה ושיפור איכות החיים של אוכלוסיות במצבי סיכון. 
  • רשות החדשנות מופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית כמנוף לשגשוג כלכלי.

פתרונות טכנולוגיים לצורך מסלול ההטבה, משמעם כל אחד מאלה: מוצר חדש, שיפור מוצר קיים או הוספת טכנולוגיות קיימות למוצרים קיימים.

אוכלוסייה עם מוגבלות הגדרתה קבוצה עם מוגבלות ובכלל זה לקות פיזית, נפשית, שכלית או קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודה באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים, ואשר היקף הקבוצה אינו עולה על 5% מכלל האוכלוסייה בישראל.

הפרויקטים יבחרו לפי מידת התרומה לאוכלוסיית היעד, העומק הטכנולוגי, ניסיון התאגיד עם צרכי האוכלוסייה, רקע היזם/ת וצוות הפיתוח, המודל העסקי (כולל נגישות במחיר לקהל היעד בישראל) וגודל השוק. 

 

תחומי מיקוד:

ניתן להגיש בקשות במגוון תחומים, בהתאם להוראות מסלול ההטבה, ובכלל זה בתחומים המפורטים להלן:

  • ראייה: עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכות לניווט וירטואלי.
  • ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה: עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכות הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום עבודה, פתרונות לתחבורה, אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית
  • קוגניציה, למידה וחינוך: טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית )לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו- דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכו'(, איתור מוקדם של קשיי למידה, טכנולוגיה מסייעת לשילוב במערכת החינוך ובכיתה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין. 
  • תקשורת: תקשורת תומכת וחליפית, עזרי דיבור, שמיעה ותקשורת, כתיבה ועזרי הקלדה, מערכות התרעה לכבדי שמיעה, אופטימיזציה של זיהוי קולי, כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים וכן ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים.
  • נופש, ספורט ופנאי: פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים, פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר, פתרונות לאינטראקציה חברתית, פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות
  • בריאות וטיפול: פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת, מניעת ירידה הדרגתית בתפקוד.

למידע נוסף אודות המסלול להגשת בקשה לקול הקורא לחצו כאן.

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר. אין בפרסום קול קורא זה משום התחייבות לאישור עתידי כלשהו למי מהפונים.

לעלון הקול הקורא בשפה העברית קובץ להורדה
<script>fbq('track', 'Lead');</script>