קול קורא להגשת בקשות לסיוע בפיתוח מוצרים בתעשיית החלל

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

סוכנות החלל הישראלית ורשות החדשנות מזמינות חברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל להגיש בקשה למסלול תמיכה במו”פ בתחום החלל בכדי לקבל מענק לקידום מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל.

תיאור הקול הקורא

תוכנית זו הוקמה במטרה לעודד מחקר ופיתוח למציאת פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים, לחזק את הידע ויכולת הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה הישראלית בתחום החלל, ולצמצם את פערי ידע מול השוק העולמי ושיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית בתחומים אלו, על אף האתגרים המובנים הקיימים בתחום – הסיכון הטכנולוגי המשמעותי ועלויות הפיתוח הגבוהות, כמויות הייצור המוגבלות ויוקר המערכות.

קהל יעד

 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או בתחנות קרקע המשמשות לצרכי שו”ב ותקשורת.
 • לחברות המפתחות מכשור וציוד לכיול ובדיקה של מוצרים בתחומי החלל המיועדים להתקנה בלוויינים או קשורים בפעולתם.
 • לחברות המפתחות מוצרים בתחומי החלל המיועדים לפעולה בסביבת חלל או להתקנה במערכות חלל.
 • לחברות העוסקות בעיבוד וניתוח נתונים מהחלל.
 • לחברות המעוניינות להתאים את הטכנולוגיה ומוצרים לפעילות בתנאי חלל

מימון 

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • אם מגיש הבקשה אינו חברה גדולה וכן המוצר מושא התכנית מיועד לפעולה בחלל בלבד, ועדת המחקר עשויה לאשר מענק בשיעורים חריגים של 60%-85%.

תנאי סף

התכנית המוצעת היא תכנית מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חלל .

קריטריונים להערכת בקשה

 • המוצר והטכנולוגיה – מידת החדשנות הטכנולוגית, העומק הטכנולוגי, ייחודיות, חסמים טכנולוגיים בפני מתחרים, קיומה של תכנית עבודה מגובשת להשגת יעדי התכנית וההישגים הצפויים בתום התכנית.
 • יכולת מגיש הבקשה – היכולת הרלוונטית לביצוע התכנית, כולל היכולות הטכנולוגיות, ידע קיים, קיום התשתיות הנדרשות לביצוע מו”פ, יכולות כוח האדם הנדרשות לשם השגת יעדי התכנית וקיום המשאבים הפיננסים הנדרשים.
 • תכנית עסקית – קיום מודל עסקי מגובש למימוש הפוטנציאל הגלום במוצר.
 • השוק המקומי והשוק העולמי – גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר בתחום החלל, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית

המועד האחרון להגשה

12.9.2023 עד השעה 12:00 בצהריים (הוועדה צפויה להתכנס בתחילת חודש נובמבר).

איך מגישים בקשה? 

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט במסלול תמיכה במו”פ בתחום החלל.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 12/09/2023 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו עד לאמצע דצמבר, 2023.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
לפניות עבור סוכנות החלל הישראלית, ניתן ליצור קשר בדוא”ל: isa-info@most.gov.il

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.