קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור הכשרות והשמות למקצועות ההייטק

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות  – קול קורא הכשרות הון אנושי לתעשייה

בהמשך לקול הקורא שפרסמה רשות החדשנות,  להגשת בקשות לתמיכה בתכניות הכשרה והשמה במקצועות טכנולוגיים, במסגרת “מסלול הטבה מס’ 45  הכשרות הון אנושי לתעשייה”, מודיעה רשות החדשנות על דחיית המועד האחרון להגשת בקשות, כמפורט להלן:

בקשות לקול הקורא ניתן להגיש, וזאת לא יאוחר מיום 12 בנובמבר, 2020 (כ”ה בחשוון, תשפ”א), בשעה 12:00 בצהריים.

יתר פרטי הקול הקורא נותרים כפי שהם ללא שינוי.

חטיבות

הזנק, חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

כמענה למשבר התעסוקתי במשק שפרץ בעקבות מגפת הקורונה, רשות החדשנות, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, יוצאים במסלול חירום להכשרות והשמות רחבות היקף בפרק זמן קצר לתפקידים במקצועות ההייטק. מטרת המסלול היא להגדיל את מספר המועסקים בפריון גבוה בתעשייה בישראל בעקבות משבר הקורונה. במסגרת המסלול יינתנו מענקים לגופי הכשרה וחברות שיבצעו הכשרות והשמות לתפקידים טכנולוגיים ועסקיים בעלי ביקוש בתעשייה. 

*המסלול הינו הרחבה למסלול קרן הון אנושי.

 

 

תיאור הקול הקורא

למי מיועד המסלול? 

 • גופי הכשרה (גופים אלו יכולים לבחון אופציה לשיתוף פעולה עם גופי שמסייעים בהשמה).
 • חברות הייטק וחברות תעשייתיות שמעוניינות להכשיר ולגייס עובדים.

מה מקבלים? 

המסלול נותן מענקים בדרגות שונות עבור הכשרות והשמות של שלוש קבוצות מקצועות: 

מקצועות פיתוח –

 • Software Engineer
 • Algorithms Programmer 
 • (AI and ML specialist (Data Scientist
 • Infrastructure/ Web Developer
 • Networking/ Site Reliability/ Power Electronics/ Quality Engineer
 • Biotech – Biotech Project Mng., Biological Research, Clinical Manager, Bioinformatics, Medical Advisory, Regulation
 • Cyber – Security Researcher, Defense and Response, Architect, Threat Intelligence Analyst, Security Incident Response, Network/ Crypto/Malware Researcher
 • Chip Architecture / Test, Layout/ Board Design
 • HW Project Mng

 

מקצועות דיגיטליים התומכים בפיתוח – 

 • DevOps, CI/CD DevOps
 • QA, QA Automation, QA Biotech
 • DBA Big Data
 • Fraud/Data/ Vulnerability/ SoC Analyst 
 • IT Specialist 
 • UX/UI/Product/ Web Designer, UX Writer
 • Senior Business manager
 • Product manager/Presales Engineer/ Technical Solutions Expert
 • Installations/ Field Service Engineer/Client Support Engineer
 • Sales Operations Specialist

 

מקצועות עסקיים התומכים בפיתוח – 

 • System Analyst
 • Technical Customer Care and Support
 • Data analyst
 • Enterprise Support Engineer
 • SDR/BDR 
 • CSR/Product Analyst

 

גובה המענקים הינו בהתאם לקבוצות המקצועות השונות:

הכשרות

 • חברה תקבל מענק של עד 11,000 ש”ח עבור כל אדם שעבר הכשרה.
 • על מנת לקבל מענק זה יש להכשיר לפחות 10 אנשים (ניתן לקיים הכשרה משותפת הכוללת מספר חברות בתעשיה).
 • הכמות המקסימלית של האנשים שניתן להכשיר בכל קבוצת מקצועות, תקבע על ידי ועדת רשות החדשנות בהתאם ליכולות החברה.

 

השמות

 • חברה תוכל לקבל מענק נוסף בגובה של עד 24,000 ש”ח עבור השמה בודדת. ביצוע ההשמה תהיה בתחום בו הוכשר העובד.
 • בנוסף, חברה תהיה זכאית למענק בונוס של עד 10,000 ש”ח להשמה בשכר גבוה כפי שמוגדר במסלול.
 • אין הגבלה על כמות מענקי השמות רגילות והשמות בשכר גבוה. 
 • ניתן לקבל מענקים עבור השמה של עובד שהוכשר במסגרת התכנית, וגויס לעבוד בתחומו בכל חברה תעשייתית בישראל (לדוגמה חברת מזון).

 ראו פירוט בטבלה (המספרים בטבלה הם בש”ח):

  גובה מענק הכשרה משכורת סף בברוטו 
למענק השמה
גובה מענק השמה משכורת סף בברוטו 

למענק השמה בשכר גבוה

גובה מענק השמה בונוס לשכר גבוה

מקצועות פיתוח 11,000 12,000 24,000 16,000 10,000
קצועות דיגיטליים תומכי פיתוח 7,500 10,000 17,500 14,000 7,500
מקצועות עסקיים תומכי פיתוח 5,000 8,000 10,000 12,000 5,000

 

מדוע כדאי? 

לא רק ליבת ההיי-טק: המסלול מציע מענקים בהיקף גבוה עבור הכשרות והשמות בתחומים טכנולוגיים ועסקיים מגוונים, שאינם רק בליבת ההיי-טק, ומאפשר הזדמנות להכשיר אלפי מבקשי תעסוקה ולהשימם בהליך מהיר ויעיל.

מסלול גמיש ומדולרי: מענקים ניתנים על בסיס הצלחה בכל שלב. יחד עם זאת מענקי ההכשרה אינם מותנים בהשמה. 

סיוע בפתרון האתגר התעסוקתי בעקבות המשבר: המסלול יאפשר הכשרה והשמה מהירה של עובדים רבים, בעלי פוטנציאל למידה והשתלבות בתפקידים טכנולוגיים, בתפקידים בשכר גבוה בתעשייה בפרק זמן קצר.

תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של המסלול, מהווה תו תקן של איכות ומבטיחה שבוגרי ההכשרות מקבלים את מיטב הכלים והכישורים על מנת להשתלב בתעשייה בצורה מיטבית.
 

תנאי המסלול 

תנאים החלים על מגיש הבקשה:

 • לא ניתן לקבל כפל מימון ממשרד ממשלתי אחר
 • מגיש הבקשה אינו יכול להיות בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

 

תנאים החלים על התכניות המוצעות:

 • המענקים יינתנו עבור הכשרות והשמות של כל מועמד שמבקש להשתלב בתפקידים טכנולוגיים ועסקיים-טכנולוגיים בתעשייה בין אם הוא עובד / בחל”ת / מפוטר וכו’.
 • תכנית הכשרה יכולה להימשך עד שנה, בדגש על תכניות קצרות ואיכותיות ככל שניתן.
 • במידה ויש לחברה צורך בהכשרה והשמת עובדים למקצוע שלא מצוין ברשימת המקצועות לעיל ניתן להציע תחומי הכשרה נוספים בכפוף לאישור הוועדה שדנה בתכנית ההכשרה. 
 • מענק ההכשרה אינו מותנה בהשמה, אבל תכניות שישלבו הכשרות והשמות נרחבות יקבלו תמריצים מוגדלים. 
 • מענק השמה הוא למעשה תוספת למענק הכשרה ולכן מעסיקים יצטרכו לכלול הכשרה כחלק מהליך הקליטה (OJT), ובמקרה הזה יתקבלו שני סוגי המענקים – מענק הכשרה והשמה (ומענק בונוס נוסף במקרה שההשמה היא בשכר גבוה).
 • בכדי שיהיה ניתן לקבל מענק עבור השמה: השמה של עובד צריכה להיות עד חצי שנה מסיום ההכשרה ועל העובד להיות מועסק לפחות חצי שנה.  
 • ניתן לקבל מענקים רק עבור הכשרות והשמות חדשות שמאושרות במסגרת הבקשה (לא ניתן לקבל מענקים רטרואקטיביים). 
 • המענקים לא ינתנו עבור עובדים שכבר מועסקים אצל חברת ההכשרה או עבור עובדים שכבר מועסקים באחד המקצועות לעיל.  

 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • קריטריונים להערכת בקשה:
 • היקף ואיכות הניסיון של מגיש הבקשה
 • בחינת התכנית המוצעת של מגיש הבקשה (אפקטיביות, ישימות, שיתופי פעולה עם מעסיקים וכו’)
 • הערך המוסף של מגיש הבקשה (רמת מקוריות, שילוב אוכלוסיה בתת ייצוג וכו’)
 • התרשמות כללית של ועדת המחקר ממגיש הבקשה ומהבקשה 

 

איך מגישים בקשה? 

אופן הגשת הבקשה וטפסי הבקשה מופיעים במסלול 

 
 

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת ח”צ בדוא”ל: Tech_trainings@innovationisrael.org.il