קול קורא להגשה למסלול קרן הון אנושי להייטק לשנת 2020

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מזמינה חברות ומלכ”רים להגיש בקשה לתמיכה בתכניות חדשניות לפיתוח הון אנושי של עד 70% מתקציב התכנית.

התמיכה הינה במסגרת מסלול קרן הון אנושי שמעודד תכניות הון אנושי שעוסקות בגיוס, מיון, הכשרה, התמחות והשמה של עובדים/ות חדשים וקיימים בתעשיית ההייטק (דגש על תפקידי מחקר ופיתוח).

תיאור הקול הקורא

במסגרת הקול הקורא לשנת 2020 אנחנו מחפשים תכניות עם פוטנציאל גבוה להגדלת מספר המועסקים בתחום המחקר והפיתוח בתעשיית ההיי-טק בטווח זמן קצר.

התחומים המועדפים לקול קורא זה:

תכניות אלו צריכות לכלול מרכיבים של איתור פוטנציאל, מיון, Reskilling, הכוונה, הכשרה, OJT, התמחות או השמה, עם מיקוד לקהלים הבאים:

 1. אנשים בעלי פוטנציאל שנפגעו מהמשבר הכלכלי.

 2. אוכלוסיות בתת ייצוג – נשים, חרדים, בני מיעוטים, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלויות, אוכלוסיות המתגוררות בפריפריה (עם דגש על בוגרי מכללות).

 3. שילוב עולים ותושבים חוזרים בעלי רקע וניסיון בתפקידי מו”פ בתעשיית ההייטק.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 1. רמת החדשנות ומידת הייחודיות של התכנית.

 2. יכולות הגוף המגיש בקשה.

 3. מידת התוספתיות של עובדים חדשים או קיימים בפריון גבוה.

 4. פוטנציאל הצמיחה (scale) ויכולת ההטמעה של התכנית.

 5. אפקטיביות וישימות התכנית, לרבות עלות מול תועלת.

 6. מידת מתן המענה לתחומים המועדפים הנ”ל של הקול הקורא.

 7. שילוב קהלי יעד מגוונים:

  • מידת השילוב בתכנית המוצעת של אחת או יותר מהקבוצות הבאות: נשים, בני/בנות המגזר החרדי, מגזר המיעוטים והעדה האתיופית ובני אדם עם מוגבלות;

  • קיום פעילות התכנית (כולה או חלקה) באזור פריפריה.

 

איך מגישים בקשה?

פירוט אופן הגשת הבקשה, נהלי המסלול וטפסי הבקשה מופיעים במסלול קרן הון אנושי להייטק.

בקשות לקול קורא זה ניתן להגיש בשני מועדים:

עד לתאריך 13 בספטמבר 2020  בשעה 12:00 בצהריים (תשובות יתקבלו בתחילת נובמבר 2020).
עד לתאריך 15 באוקטובר 2020  בשעה 12:00 בצהריים (תשובות יתקבלו בדצמבר 2020).

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הקול הקורא לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה והנהלים יגבר. אין בפרסום קול קורא זה משום התחייבות לאישור עתידי כלשהו למי מהפונים.

 

 

יצירת קשר

 HCfund@innovationisrael.org.il