קול קורא בנושא סיוע עבור מחקר באקדמיה המותאם לצרכי חברות מוטות ייצור

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

 

רקע  

חברות מוטות ייצור במשק הישראלי משוועות לידע אקדמי יישומי פורץ דרך שיצעיד אותן להעלאת הפריון ולפיתוח מוצריהן העתידיים באופן שייתן להם יתרון בשוק העולמי. מחקרים יישומיים באקדמיה עשויים לתת מענה לחלק מאותם האתגרים הרבים בתעשייה. לאור פניות עבר וניתוח בקשות שהוגשו על ידי תעשיות מוטות ייצור אנו רואים כי יצירת ידע אקדמי מוכוון בעיקר לחברות מסוג תעשייה עילית ובולט חסרונן של שאר החברות מוטות הייצור.

רשות החדשנות ומשרד הכלכלה יוצאים בקול קורא משותף שימנף את יכולות האקדמיה לבצע מחקר ממוקד ואיכותי של ידע פורץ לתעשייה ולממנו באמצעות סבסוד מחקרים ממומנים. התכנית מיועדת לתת מענה למפעלי תעשייה מוטת ייצור בענפים מסורתית, מעורבת מסורתית ומעורבת עילית, המבקשים לבצע מחקר פורץ דרך בשיתוף חוקרים באקדמיה הישראלית

 

מטרות התכנית

  1. לעודד פיתוח וחדשנות פורצת דרך לחברות מוטות ייצור מסוג מסורתיות ו/או מעורבות מסורתית ו/או מעורבת עילית על ידי חשיפתן ליכולות האקדמיה לייצר קניין רוחני המותאם לצרכיהן ולמסחרן בסיומו בעזרת  חברות יישום.
  2. לאפשר לאקדמיה בישראל אפיקי מסחור חדשים לידע אקדמי שבבעלותן שיותאם לדרישת חברות תעשיתיות מוטות ייצור מסוג מסורתית או מעורבת מסורתית או מעורבת עילית.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

התכנית מיועדת לחוקרים במוסדות המחקר בישראל בהכוונה וליווי חברות תעשיתיות מוטות ייצור ישראליות מסוג מסורתית, מסורתית מעורבת ומעורבת עילית.

 

גובה המענק

סך המענקים שיחולקו בשנת 2022 הוא 4 מיליון ש”ח לכל התוכניות המאושרות. גובה המענק לכל תכנית יהיה ע”פ הרשום במסלול ההטבה.

 

תנאי סף

ההגשה היא באמצעות מסלול 2 נספח כא’ – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הכלכלה והתעשייה שמאפשר הקלות לקראת הגשה למסלול הטבה מספר 5 – מסלול משנה ג’- מחקר יישומי באקדמיה. אמות המידה שעל פיהם מאושרות בקשות בתכנית מצוינות בסעיף 6.3 במסלול 5.

בנוסף, הותר השימוש לחברות המשמשות כתאגיד מלווה בתוכנית הזו לבצע מחקר מוזמן עם האקדמיה שמותאם לצרכיהן, אליהם נוספו שני תנאי סף שמגיש הבקשה צריך לעמוד בהם:

  1. הבקשה כוללת פעילות שמלווה על ידי תאגיד תומך מסוג תעשיות מוטות ייצור העונות להגדרה תעשייה מוטת ייצור מסוג מסורתי/ מעורב מסורתי/מעורב עילי ע”פ ההגדרה הרשומה במסלול 2 נספח כ”א סעיף 3.2 כפי הרשום בקישור המופיע לעיל.
  2. הקנין הרוחני בבעלות מלאה של מגיש הבקשה.

 

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של הפרויקט.
  • יכולות המבקש, ותרומת הטכנולוגיה לפתרון אתגרי התאגיד המלווה.
  • מידת התועלת המשקית אשר צפויה לצמוח מתוצרי התכנית בתאגיד המלווה.

ניתן לבצע שיתופי פעולה בין פקולטות מאותו מוסד ו/או בין מוסדות בתקציבים מוגדלים כפי הרשום במסלול ההטבה.
תינתן עדיפות לפרוייקטים בליווי מומחה טכנולוגי עסקי שיכוון את המחקר והטמעתו בתאגיד המלווה; הוספת המומחה תיבחן עבור הפרויקטים שיאושרו לפעולה וההטבה תינתן בנוסף לתקציב המאושר לפרויקט.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
ההגשה היא לפי מסלול משנה ג’ – מחקר יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה. התמיכה תינתן לתכניות מו”פ אשר תוגשנה על-ידי מוסדות המחקר, בליווי תאגיד תומך. על התאגיד לענות להגדרת הלמ”ס כחברה מוטת ייצור מסוג מסורתי/מעורב מסורתי/מעורב עילי. 
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 30.10.2022 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו במהלך חודש דצמבר, 2022.

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

* לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם זירת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: technological.infrastructure@innovationisrael.org.il
* לפניות עבור משרד הכלכלה: Industries@economy.gov.il

 

לטובת קול קורא זה, ולצורך עזרה בחיבור בין חברות בענפי התעשייה המוזכרים  לעיל לבין חוקרי האקדמיה, ייזום משרד הכלכלה מפגשים סביב אתגרים משותפים בתחומי המחקר שונים. למפגשים  אלו יוזמנו, באמצעות חברות המסחור  של המוסדות האקדמיים, חוקרי אקדמיה הפועלים בתחומי העניין הרלבנטיים, בכדי לזהות פוטנציאל למחקרים משותפים. חברות תעשייה העונות לקריטריונים של מסלול זה ומעוניינות להשתתף במפגשים אלו מוזמנות לפנות למינהל תעשיות במשרד הכלכלה, במייל המופיע מעלה, תוך פירוט תחום המחקר המבוקש.