קול קורא בינלאומי בתחום השבבים במסגרת CHIPS JU

חטיבות

בין-לאומית, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קול קורא זה נפתח לצורך הגשת בקשה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל בתחומי השבבים, במסגרת נוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית ובהתאם להוראות מסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (מאגדי מגנ”ט).

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות, לחוקרות ולחוקרים מהאקדמיה שיבצעו מחקר משותף עם החברות הישראליות.

המדינות השותפות לקו”ק במסגרת תוכנית CHIPS JU: אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קפריסין, צ’כיה, גרמניה, דנמרק, אסטוניה, יוון, ספרד, פינלנד, צרפת, קרואטיה, הונגריה, אירלנד, ישראל, איסלנד, איטליה, ליטא, לטביה, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, שוודיה, סלובניה, סלובקיה, טורקיה.

לקול הקורא של CHIPS-JU (Non-Initiative).

גובה המענק

  • לחברות ישראליות – מענק בשיעור של 33% או % המענק האירופי מהתקציב המאושר לחברה (הנמוך מביניהם). המענק פטור מתמלוגים.
  • למוסדות מחקר ישראליים – 40% מהתקציב המאושר או % המענק האירופי (הנמוך מביניהם).

תחומים מועדפים

הקול הקורא 2024 כולל את התחומים הבאים:

  • Global RIA call
  • Focus topic on High Performance RISC-V Automotive Processors supporting the vehicle of the future
  • Focus topic on Software-define vehicle middleware and API framework for the vehicle of the future
  • Global RIA call
  • Focus topic on Sustainable and greener manufacturing
  • Joint call with Korea on Heterogeneous integration and neuromorphic computing technologies for future semiconductor components and systems

לפירוט על כל תחום, עיינו במדריך למגישים.

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית.
מידע נוסף ניתן למצוא במדריך למגישים.

קריטריונים להערכת הבקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית ובמסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (מאגדי מגנ”ט).

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה מתבצעת בשני ערוצים:

  1. הגשה לרשות החדשנות:

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
ניתן להגיש בקשות לרשות החדשנות עד לתאריך 20/05/2024 בשעה 12:00 בצהריים
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מאגדי מגנ”ט (תכניות במימון משותף של תכנית המשנה ושל הרשות).

  1. הגשה למנהלת CHIPS-JU:

כפי שמפורט בקול הקורא של CHIPS-JU (Non-Initiative).

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 14/05/2024 בשעה 17:00 בצהריים (זמן בריסל).

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם המערך הבינלאומי בדוא”ל: rachel.l@iserd.org.il.


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.