קול קורא בינלאומי בתחום החומרים במסגרת מרהנט (M-ERA.NET)

חטיבות

בין-לאומית, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קול קורא זה נפתח לצורך הגשת בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל בתחומי החומרים, במסגרת נוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית ובהתאם להוראות מסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (מאגדי מגנ”ט).

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות ולחוקרים מהאקדמיה שיבצעו מחקר משותף עם החברות הישראליות.

המדינות השותפות לקו”ק במסגרת תוכנית מרהנט (M-ERA.NET):

אוסטריה, בלגיה, ברזיל, בולגריה, קנדה, קרואטיה, צ’כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, הונגריה, ישראל, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, פולין, רומניה, סלובקיה, סלובניה, ספרד, דרום אפריקה, קוריאה, שוויץ, טורקיה, טאיוואן.

לקול הקורא של מרהנט.

מוזמנים.ות להיעזר בפלטפורמה לחיפוש שותפים.

גובה המענק

 • לחברות ישראליות – מענק בשיעור של 66% או 55% מהתקציב המאושר לחברה. המענק פטור מתמלוגים.
 • למוסדות מחקר ישראליים – 90% מהתקציב המאושר (10% הנוספים יכוסו על ידי החברה הישראלית המשתתפת בפרויקט).

תחומים מועדפים

הקול הקורא 2024 כולל את התחומים הבאים:

 • חומרים מתקדמים ברי קיימא לאנרגיה
 • משטחים, ציפויים וממשקים חדשניים
 • חומרים מרוכבים בעלי ביצועים גבוהים
 • חומרים פונקציונליים
 • חומרים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים
 • חומרים חדשניים לאלקטרוניקה

לפירוט על כל תחום, עיינו במדריך למגישים.

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית.

נציין כאן כי ההגשה במאגד בינלאומי, בו לפחות שלושה שותפים מלפחות שלוש מדינות שונות המשתתפות בקול הקורא. מידע נוסף ניתן למצוא במדריך למגישים.

קריטריונים להערכת הבקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית ובמסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (מאגדי מגנ”ט).

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה מתבצעת בשני ערוצים:

 1. הגשה לרשות החדשנות:
  אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
  מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מאגדי מגנ”ט (תכניות במימון משותף של תכנית המשנה ושל הרשות).
  ניתן להגיש בקשות לרשות עד לתאריך 20/05/2024 בשעה 12:00 בצהריים
 2. הגשה למנהלת מרהנט: על פי המפורט בקול הקורא של מרהנט.
  ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 14/05/2024 בשעה 12:00 בצהריים (זמן בריסל).
  תשובות יימסרו בפברואר 2025.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם המערך הבינלאומי בדוא”ל: rachel.l@iserd.org.il.


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.