קול קורא בינלאומי בתחום דיגיטליזציה עבור חקלאות ומערכות מזון (ICT-AGRI-FOOD)

חטיבות

בין-לאומית, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קול הקורא נפתח לצורך הגשת בקשה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל בתחומי דיגיטליזציה עבור חקלאות ומערכות מזון, במסגרת נוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית  ובהתאם להוראות מסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (מאגדי מגנ”ט).

קהלי יעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות, לחוקרות ולחוקרים מהאקדמיה שיבצעו מחקר משותף עם החברות הישראליות.
המדינות השותפות לקו”ק במסגרת תכנית ICT-AGRI-FOOD: בלגיה (פלנדריה), בולגריה, אסטוניה, פינלנד, גרמניה, הונגריה, אירלנד, ישראל, לטביה, פולין, רומניה, ספרד (אנדלוסיה), טורקיה.

קישור לקול הקורא של ICT-AGRI-FOOD לחצו כאן.

 

גובה המענק

  • לחברות ישראליות – מענק בשיעור של 66% או 55% מהתקציב המאושר לחברה. המענק פטור מתמלוגים.
  •  למוסדות מחקר ישראליים – 90% מהתקציב המאושר (10% הנוספים יכוסו על ידי החברה הישראלית המשתתפת בפרויקט).

 

תחומים מועדפים

הקול הקורא 2024 כולל את התחומים הבאים:

  • נושא 1 – כלים של בינה מלאכותית למערכות Agri-Food בנות-קיימא.
  • נושא 2 – חקלאות פוסט-תעשייתית: הידע הטוב ביותר, טכנולוגיות דיגיטליות להחייאה וחיזוק שיטות עבודה מומלצות לחקלאות מתחדשת.
  • נושא 3 – מערכות קבלת החלטות והשתקפות חכמות בחקלאות.
  • נושא 4 – נושא פתוח (5 אתגרים, כמתואר בקול קורא ICT-AGRI-FOOD 2024).

לפירוט על כל תחום, עיינו במדריך למגישים

 

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית. ההגשה תתבצע במאגד בינלאומי, בו לפחות שלושה שותפים מלפחות שלוש מדינות שונות המשתתפות בקול הקורא.

מידע נוסף ניתן למצוא במדריך למגישים.

 

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית ובמסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה(מאגדי מגנ”ט).

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה מתבצעת בשני ערוצים:

  • הגשה לרשות החדשנות:

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות עד לתאריך 27/05/2024 בשעה 12:00 בצהריים

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מאגדי מגנ”ט (תכניות במימון רשות בלבד).

  • הגשה למנהלת ICT-AGRI-FOOD:

על פי המפורט בקול הקורא של ICT-AGRI-FOOD. עד לתאריך 24/05/2024 בשעה 13:00 בצהריים (זמן בריסל)

תשובות ימסרו בנובמבר 2024.

 

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם המערך הבינלאומי בדוא”ל: rachel.l@iserd.org.il.


*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.