מתלבטים על גיוס ג’וניירים? הגישו בקשה למסלול “התמחות להייטק” לקבלת מענק גיוס

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

מסלול זה תומך בבניית תכנית התמחות בו ייקלטו ויוכשרו מועמדים בוגרי תואר אקדמי או הנדסאי/ת במקצועות ההייטק לעבודה ראשונה בתפקידי פיתוח, באמצעות בניית מודל הכשרה המותאם ספציפית לצרכי החברה, אשר יכול להתבסס על משאבים פנימיים ו/או ארגונים ומדריכים חיצוניים. מטרתו לסייע בשילוב בוגרים טריים ממוסדות השכלה גבוהה במקצועות טכנולוגיים בתפקידי פיתוח בחברות הייטק  (כמענה למחסור בכ”א מיומן לתעשיית ההייטק בישראל).

תיאור הקול הקורא

המסלול נועד לחברות:

  • חברות הייטק המעסיקות עד 1000 עובדים בישראל.
  • חברות הייטק המעסיקות 30 או יותר עובדי מו”פ או שקיבלו מענק תמיכה מהרשות במסלולים נבחרים.
  • עיקר פעילות החברה אינה פעילות מו”פ ע”פ הזמנה של אחר תמורת תשלום.

במסגרת המסלול מקבלים 50,000  ₪ עבור זכאי להתמחות לתקופה של 6 חודשים.

הפרטים המלאים ואופן הגשת הבקשה מפורטים בדף המסלול.