חברות הייטק קטנות ובינוניות הגישו בקשה לערוץ מענקים מהיר

(1) חושבים להגיש בקשה? מומלץ קודם לצפות בסרטון FAQ על הערוץ  

(2) הנה קובץ שאלות ותשובות נפוצות שריכזו עבורכם/ן על המסלול

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יוצאים בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.
הערוץ מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות Runway קצר.

ערוץ זה פועל תחת מסלול קרן המו”פ ומאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות.

תיאור הקול הקורא

מטרת המסלול 

לסייע לחברות טכנולוגיות חדשניות לצלוח את המשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת נגיף הקורונה באמצעות מענק לתכניות מו”פ.

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיות חדשניות בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המו”פ של פיתוח מוצר אחד או יותר:

 • אשר צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני, גיוסים או שווי
 • הינם בעלי סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי, אך נוצרו להם קשיי נזילות.
 • הינם בעלי יכולת/איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר).

 

מה מקבלים?

 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו”פ בתקציב מצרפי של עד 15 מיליון ₪.
 • שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר לחברות שהציגו את מלוא המימון המשלים למענק שאושר על ידי הוועדה.
 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%
 • מתן תשובות עד 4 שבועות.

 

תנאי המסלול

 • החברות הבאות רשאיות להגיש בקשה:
  • חברות שיש ברשותן מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה.
  • למען הסר ספק, ערוץ המענקים המהיר נפתח להגשה גם לחברות שהגישו בקשות בשנת 2019 לתוכניות שתחילת בשנת 2020 ולחברות שהגישו בקשות ברבעון הראשון בשנת 2020.
 • יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway) אשר תחושב באופן הבא:
  אנו נחשב את יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות) + צפי תקבולים שוטפים מהכנסות ומהשקעות.
  את הסכום הזה נחלק בתזרים החודשי ((Burn-Rate ונקבל את הrunway.

 

מועד אחרון להגשה

ערוץ המענקים המהיר לחברות במשבר פתוח להגשה עד יום 15 בספטמבר 2020.

 

הפרטים המלאים, אופן הגשת הבקשה, ורשימת הטפסים מופיעים בדף הערוץ המהיר המענקים.