חברות הייטק הצטרפו להכשרת עובדים בטכנולוגיות מתקדמות

חטיבות

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא

מסלול זה תומך ביצירת מסגרת משותפת להכשרה מתקדמת עבור המהנדסים/ות והמפתחים/ות בחברות הייטק, בהובלת התעשייה, במקצועות פיתוח מתקדמים ובפרט בבינה מלאכותית (AI).
 
הביקוש העצום במומחים במקצועות טכנולוגיים מתקדמים, ובפרט תחומי ה-AI ו-Data science, מצריך מודלים חדשניים להכשרת מומחים בתחום – ובפרט לשדרוג אנשי מקצוע מיומנים שנמצאים כבר בתעשיית ההייטק.
רשות החדשנות משיקה את הסדנה ללימודי טכנולוגיה מתקדמת, שתתמוך ביצירת מסגרת משותפת להכשרה מתקדמת למהנדסים/ות בחברות הייטק, בהובלת התעשייה, במקצועות פיתוח מתקדמים.
הקול קורא הראשון הוא להצעות בתחום הכשרה מתקדמת בבינה מלאכותית (AI). הרשות תתמוך בקבוצת חברות הייטק (לפחות 5 חברות) שיחברו יחד ויציעו הכשרה משותפת במקצועות פיתוח מתקדמים עבור מהנדסים ואנשי פיתוח שלהן, במקביל לעבודה בתעשייה. ההכשרה יכולה להתבסס על גורמים מקצועיים חיצוניים ופנימיים, ותכלול גם רכיבים פרטניים לכל חברה, וכן רכיבים פתוחים לפיתוח קהילת ה-AI הישראלית.
רשות החדשנות תממן 66% מעלות ההכשרה של ההצעה/ות הזוכה/ות, עד תקציב של 2 מלש”ח בשנה למשך שלוש שנים. 

תיאור הקול הקורא

המסלול נותן למחסור בכוח אדם מיומן במקצועות פיתוח מתקדמים הנדרש לחברות הייטק הכנת המשק לקראת גלי הטכנולוגיה העתידיים: יצירת pipeline של כוח אדם מוביל יצירת מודל חדשני של הכשרת מהנדסים/ות בתעשייה (Life Long Learning) יצירת מודל הכשרה חדש ומשותף, שמתאים גם לחברות קטנות ובינוניות זליגת ידע, יצירת רשת וקהילה סביב תחום ידע טכנולוגי
 במסגרת המסלול מקבלים מענק של 3-6 מיליון ש”ח לשלוש שנים לסדנה.

הפרטיפ המלאים ואופן הגשת הבקשה מפורטים במסלול הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת