חברות הייטק קטנות ובינוניות הגישו בקשה לערוץ מענקים מהיר

הרשמו לוובינר הדרכה על ערוץ זה ואופן ההגשה אליו!
בוובינר נעסוק בתנאי הסף, ההטבות, אופן הגשת הבקשה והטפסים וניתן זמן לשאלות ותשובות.
לנוחיותכם/ן פתחנו שני מועדים: 

27.4.2020 בשעה 10:00-12:00
30.4.2020 בשעה 14:00-16:00

0
0

תאריך אחרון להגשה 

15/09/2020

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יוצאים בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.
הערוץ מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות Runway קצר.

ערוץ זה פועל תחת מסלול קרן המו"פ ומאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות.

תיאור הקול הקורא 

מטרת המסלול 

לסייע לחברות טכנולוגיות חדשניות לצלוח את המשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת נגיף הקורונה באמצעות מענק לתכניות מו"פ.

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיות חדשניות בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המו"פ של פיתוח מוצר אחד או יותר:

 • אשר צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני, גיוסים או שווי
 • הינם בעלי סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי, אך נוצרו להם קשיי נזילות.
 • הינם בעלי יכולת/איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר).

 

מה מקבלים?

 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ בתקציב מצרפי של עד 15 מיליון ₪.
 • שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר לחברות שהציגו את מלוא המימון המשלים למענק שאושר על ידי הוועדה.
 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%
 • מתן תשובות עד 4 שבועות.

 

תנאי המסלול

חברות הבאות אינן רשאיות להגיש בקשה:

 • חברות אשר הגישו בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ ברבעון הראשון 1.1.2020-31.3.2020 של שנת 2020 במסלולים קרן המופ וחברות מתחילות
 • חברות אשר הגישו בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ לשנת 2020 למסלולים קרן המופ וחברות מתחילות.
 • חברות שאין ברשותן מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה.
 • ​יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway) אשר תחושב באופן הבא: אנו נחשב את יתרת המזומנים (בניכוי התחייבויות שוטפות) + צפי תקבולים שוטפים מהכנסות ומהשקעות. את הסכום הזה נחלק בתזרים החודשי (Burn-Rate).

 

מועד אחרון להגשה

ערוץ המענקים המהיר לחברות במשבר פתוח להגשה עד יום 15 בספטמבר 2020.

 

הפרטים המלאים, אופן הגשת הבקשה, ורשימת הטפסים מופיעים בדף הערוץ המהיר המענקים.