את מי אנחנו מחפשים

  • ראש גדול
  • יכולת עבודה בצוות
  • חריצות
  • ראייה לרחוק
  • יצירתיות
  • שחקני נשמה

משרות פנויות

רו"ח מנוסה לרשות החדשנות
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות"), היא תאגיד ציבורי המופקד על מדיניות החדשנות הטכנולוגית בישראל ותפקידו לטפח ולפתח את משאב החדשנות הטכנולוגית בישראל וזאת באמצעות הענקת מענקים למאות חברות - מסטרטאפים בתחילת דרכם ועד למרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות הפועלים בישראל.  תאור התפקיד: עריכת הדוחות הכספיים (לרבות מאוחדים) על בסיס צבירה, והדיווח על ביצוע התקציב של המשרד, בהתאם להוראות החוק, החשב הכללי, התכ"ם והתקינה החשבונאית הממשלתית. ביצוע ניתוח פיננסי של הדוחות הכספיים של המשרד ויחידותיו מרכז את תחום החשבונאות הניהולית בחשבות, לרבות אופן ניצול התקציב ובקרת תקציב, פיתוח מודלים שונים בתחום החשבונאות הפיננסית והניהולית, לצורך הכרה, מדידה, רישום, ניהול חשבונאי ודיווח על הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות ותלויות חשבונאיות, בהתאם להוראות התכ"ם ולתקינה החשבונאית הממשלתית. יישומם של תהליכי עבודה להבטחת איכות ושלמות הנתונים במערכות הכספיות וניהול הסיכונים התפעוליים בתחום הנהלת החשבונאות והדיווח הכספי. מעקב וליווי עבודת רואי החשבון – מבקרי החשבונות החיצוניים שמונו לביצוע ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים של המשרד. ביצוע בקרה על עבודת חשבת השכר. גביית הכנסות הרשות 
דרוש/ה סטודנט/ית למשפטים ללשכה המשפטית של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
מדינת ישראל רואה בחדשנות משאב יקר ערך ומרכיב הכרחי להבטחת שגשוגו הכלכלי של המשק הישראלי. רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל.  ביתר פירוט, משימות רשות החדשנות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית, חברות ההייטק הישראליות, התרבות היזמית בישראל והגדלת הערך הכלכלי שאלו מניבים למשק הישראלי, בתרומה לתוצר וליצוא, ביצירת תעסוקה איכותית ובשימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית. הרשות מגבשת מדיניות למימוש המשימה ומבצעת אותה באמצעות מסלולי תמיכה וכלי מימון וסיוע מגוונים. כמו כן, הרשות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל, עוקבת ומנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו"ל, ויוצרת שיתופי פעולה עם ממשלות וגופים זרים כדי לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה ובמשק הישראלי.    תיאור התפקיד: סיוע בעבודה המשפטית המקצועית והמנהלית של הלשכה המשפטית. סיוע בארגון וביצוע מטלות אדמיניסטרטיביות. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ועל-פי דרישת הממונה.
רשות החדשנות מופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית תוך יצירת תשתית מבנית יציבה ותמיכה באקו-סיסטם של טכנולוגיה חדשנית