שימו לב:

על מנת להגיש מועמדות ליועץ/ת טכנולוגי/ת יש למלא את קובץ תצהיר בדבר ניסיון מומחים טכנולוגיים 
ולהעלות אותו בשדה האחרון בתחתית טופס זה. 

 

צפו בוובינר שנערך עבור המומחים הטכנולוגים החדשים והוותיקים במכינה למו"פ

                                                                               

האם ליווית בעבר חברה במסגרת מסלול המכינה למו"פ?

העלו קובץ תצהיר בדבר ניסיון מומחים טכנולוגיים