אישרה ועדת המחקר את הבקשה לאחר דיון חוזר, כיצד מקבלים החזר אגרה?

במידה וההחזר לא התבצע אוטומטית, מגיש בקשה יוכל להגיש בקשה לדרישת החזר תשלום האגרה למחלקת ‘ועדות אשר תוגש במייל לכתובת: opinion@innovationisrael.org.il בבקשה יש לציין את מספר התיק, שם מגיש הבקשה, ח.פ/ת.ז ופרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לביצוע החזר.

בקשתי לתמיכה נדחתה, האם ניתן לערער על החלטת הוועדה?

במידה וועדת המחקר החליטה שלא לאשר את הבקשה לתמיכה ומסלול ההטבה מאפשר זאת, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר באופן מקוון באיזור האישי באתר, זאת בתוך 45 יום מיום קבלת התשובה. בבקשה לדיון חוזר יש לתת מענה ולהציג השגות, ביחס להחלטת הוועדה ולנימוקי הדחייה של הבקשה המקורית. שימו לב כי בהתאם לחוק המו”פ, בקשה לדיון חוזר […]