אנו מעודדים יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני בריאות נוספים להגשת תכנית משותפת. ניתן להגיש את התכנית גם עם שותפים מהתעשייה או מהאקדמיה, ובלבד שהתאגיד המגיש נמצא בשליטת ארגון או ארגוני הבריאות