תיק הוא חלק מתוכנית ותוכנית מועברת במלואה. ככל שיש תיק שהוא חלק מתוכנית כל התוכנית תעבור לחברה בחול / בארץ. השיוך של תיק לתכנית מתבצעת בעת אישור הבקשה לתמיכה.