יש לדווח על תחליפי כוח אדם (עוסק מורשה, עובד של חברת כו”ח, פרילאנס) כפי שמדווחים על עובדים, תחת קוד שכר 2.