במידה והדיווח תקין, תוך 5 ימי עסקים מרגע קבלת הדו”ח תישלח לאיש הקשר במייל ההשוואה התקציבית (חישוב הסכום לתשלום).
תוך 10 ימי עסקים לאחר שליחת ההשוואה התקציבית יופקד התשלום לחשבון מקבל ההטבה. במידה וישנן התניותלתשלום, תועבר הודעה על עיכוב התשלום.