אישור להעברת ידע הינו בכפוף לתשלום. לא ניתן להעביר את הידע לפני ביצוע התשלום בפועל, כאשר התשלום יכול להתקבל גם מהחברה הרוכשת. שימו לב כי לא ניתן לפרוס את התשלום לרשות בגין העברת ידע. ביצוע תשלום מלא הינו תנאי לכניסת האישור לתוקף ולא ניתן להעביר את הידע לפני סיום ביצוע התשלום.