התשלום יועבר לחשבון הבנק תוך 10 ימי עסקים מרגע שנשלח לחברה מכתב גמר חשבון ובו הודעה על תשלום.