מכתב תשובה על החלטת וועדה ישלח בדואר אלקטרוני לאיש הקשר בבקשת המו”פ (כפי שמעודכן באזור האישי באתר), תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.