ככלל, יש להתייחס לסעיף התאמה ותיקוף מוצר לשוק כסעיף המתייחס להוצאות הנוגעות לתהליך של הצגת/חשיפת/ניסוי מוצר בשלבי פיתוחו המוקדמים לקהל היעד הסופי ובחינת התאמתו לדרישות השוק העולות מהתהליך.
במסגרת הנוהל ניתן להכיר בהוצאות התאמה ותיקוף מוצר לשוק באמצעות שלושה סוגי הוצאה:
כח אדם, קבלני משנה ונסיעות לחו”ל.

בין היתר, הוצאות אלו יכולות לכלול:

  1. שכר עובד/קבלני משנה העוסק בהגדרת מוצר ובחינת התאמתו לשוק חדש – מנהל מוצר/פיתוח עסקי.
  2.  שכר עובד/קבלני משנה לצורך סקר ומחקר עבור אפיון המוצר וקהל היעד – תחת סעיף כח אדם או קבלני משנה.
  3. חומרי חשיפה של המוצר (מצגות, סרטונים, עלונים וכיוצא בזה) – רק אם נעשה לצורך תיקוף שוק.
  4. נסיעות לחו”ל לפגישות עם לקוחות/משתמשים/צרכנים פוטנציאליים/מובילי דיעה בינלאומיים – רק אם נעשה לצורך תיקוף שוק.
  5. נסיעות לחו”ל לצורך השתתפות בכנסים, או לחילופין בהשתתפות בתערוכות, עבור תיקוף המוצר כולל מכירות ראשוניות של אב טיפוס לבדיקות מול השוק.