תקציב הינו העלות הכוללת של התכנית לכלל השנים. ובקו”ק זה עלות משוערת לעד 3 שנים של כלל התכנית.

  •  שימו לב שיש לפרט את התקציב לשנה הראשונה בלבד. התקציב להמשך התכנית אינו דורש פירוט אלא רק סכום כולל.
  • בקובץ הבקשה (וורד) בסעיף בתקופת הביצוע ניתן לרשום עד 3 שנים.

מענק – ההשתתפות הממשלתית מכלל התקציב.

לסכום: ניתן להגיש תכניות עם תקציב כולל של עד 14.55 מש”ח. ההשתתפות הממשלתית תהיה בסך של עד 8 מלש”ח (55% או 66% אחוז מהתקציב) על פני תקופה של עד 3 שנים. ניתן בהחלט להגיש בקשות בסכומים נמוכים יותר.
לדוג’: ניתן להגיש בקשה לתקופה הראשונה על תקציב של 6 מש”ח, ולכלל התקופה תקציב של 12 מש”ח. הוועדה יכולה לאשר לדוג’ השתתפות של 66% ולכן המענק לתקופה הראשונה יהיה 3.96 מש”ח.