רשות החדשנות הינה רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. פעילותה המרכזית של הרשות הינה מתן מענקי תמיכה במחקר ופיתוח (מו”פ) טכנולוגי ומעודדת חדשנות טכנולוגית.