לרוב, צוות הבדיקה יצור קשר עם מגיש הבקשה תוך 14 ימי עבודה לאחר קליטת הבקשה בכדי לתאם פגישה.  בעת יצירת הקשר הבודק ינחה את החברה אלו חומרים עליה להכין למפגש ויבצע תיאום ציפיות ביחס למפגש.

תהליך הבדיקה הטכנולוגית  אורך כ-30-40 ימי עבודה (תלוי מסלול).
לאחר שמתגבשת חוות דעת מקצועית היא עולה לוועדת מחקר שתדון בבקשתכם. ועדת המחקר בראשות המדען הראשי ויו”ר מועצת הרשות, מורכבת מנציגי ציבור, נציג משרד הכלכלה והאוצר ועובדי הרשות.
במידה והבקשה מאושרת צוות הבדיקה המקצועית ימשיך ללוות את הטיפול בחברה גם לאחר אישור הפרויקט בנושאים הבאים: אישור שינויים בתוכנית, אישור התניות ואבני דרך, אישור הוצאות שונות, סיוע בקביעת תמלוגים.