1. במשרדי מקבל האישור.
  2. בנקודה חמה (מקום קבוע מחוץ למשרדי מקבל האישור שבו מתבצעת פעילות מו”פ, שאינו מקום המגורים של עובד או משרדי החברה) – באישור מראש. (חברות ימלאו בטופס הבקשה).
  3. במקום מגורי עובדי המו”פ.