ועדת המחקר רשאית לאשר העברת ייצור לחו”ל בכפוף להגדלת תקרת ההחזר ובכפוף לתשלום שיעור תמלוגים מוגדל עבור ההכנסות שייצורם התבצע בחו”ל.

ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר, על ידי הצהרת שיעור הייצור בחו”ל בבקשת המו”פ. ככל שהוצהר על ביצוע הייצור בחו”ל בבקשת המו”פ, לא תהיה הגדלה של תקרת ההחזר בגין ביצוע ייצור זה בחו”ל. עדיין יהיה על מקבל ההטבה לשלם שיעור תמלוגים מוגדל. יחד עם זאת, ועדת המחקר נותנת משקל משמעותי להצהרת הייצור של מגיש הבקשה בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור המענק שיאושר.