כל בקשה אשר נדחית על ידי הרשות ודורשת תיקון ו/או השלמת מידע, תבוצע דרך האזור האישי (אלא אם כן קיבלתם הנחיה שונה) . תוכלו להגיע לטופס דרך לחיצה על “טפסים שלי” לאחר מכן “השלם טופס”. יש לבצע את התיקון כנדרש ולשלוח שוב את הבקשה.