ניתן להגיש בקשה לשינויים פעם אחת לתקופת המו”פ ולא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום התקופה, אלא אם צוין אחרת בנהלי מסלול ההטבה.