אחוז התמיכה הממשלתית בתכנית נקבע על ידי ועדת המחקר.