לצורך עדכון פרטי איש קשר או כל פרט אחר כללי לגבי מגיש הבקשה, יש להירשם לאזור האישי ולגשת למסך “פרטי חברה” שם תוכלו לעדכן טלפונים, כתובות ופרטים שונים הנוגעים לישות מגיש הבקשה. השינוי יקלט ויתבצע תוך מספר ימים לאחר הגשת הטופס.