הסכום  לתשלום הינו היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות, לבין סך הוצאות המחקר ופיתוח של מקבל ההטבה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע.

הסכום לתשלום בגין העברת ידע לא יפחת מסך המענקים שהתקבלו בתכנית המאושרת, בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו.  וועדת המחקר רשאית לאשר, במקרים של העברת ידע מחמת חדלות פירעון או פירוק ביהמ”ש, שחובת המינימום לא תחול. במקרים אלו הסכום לתשלום יהיה תוצאת הנוסחה בלבד.

הסכום המקסימלי לתשלום, לא יעלה על פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו בתכנית.
במידה והרוכשת מתחייבת להשארת פעילות מו”פ בישראל לתקופה של לפחות שלוש שנים, הסכום לתשלום לא יעלה על פי שלוש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.

 

יצרנו עבורכם מחשבון!

המחשבון יתן את הסכום המשוער שיהיה על חברה לשלם אם תעבירו את  הידע שפיתחתם לחו”ל.
התחברו עם פרטי המשתמש באזור האישי של כל חברה וכנסו למחשבון או הקליקו בסרגל העליון על איזור “תמלוגים” ושם תמצאו את המחשבון בצד ימין. עכשיו תוכלו למלא את שדות החישוב ולקבל סימולציות של כל תרחיש שתרצו.

שימו לב! יש אישורים נוספים להעברת ידע, כמו למשל העברת ידע באמצעות רישיונות, ידע חליפי, ידע לרישום בלבד וכד’, שאופן חישוב התשלום הוא שונה ולכן לא ניתן להעזר במחשבון.
* הסימולציה נועדה לתת תמונה כללית ולא סופית; הסכום הסופי לתשלום יקבע על ידי ועדת המחקר, לפי המידע שיוגש לה והנתונים שיוצגו.