לארגון הבריאות יש גמישות רבה להציע מסלולי שיתוף פעולה בעלי תנאי התקשרות שונים, מתוך הבנה כי יש צורך ביצירת תמהיל התקשרויות שונה הן עבור התעשייה והן עבור ארגון הבריאות. כאשר לארגון הבריאות אין תרומה המצאתית בשירותים שהוא מציע, עליו לאפשר גם מודל התקשרות שמאפשר לשלם על השירות, אך אינו דורש שותפות בקניין רוחני או תמלוגים.