ניתן להגיש תכניות הנמצאות בשלבי תכנון וכן תכניות הרחבה לפרויקטים קיימים, אך התמיכה תינתן רק עבור הרכיבים החדשים ולא הרכיבים הקיימים.
ניתן להגיש את הבקשה דרך חטיבת בתי החולים כתכנית משותפת