באפשרותכם לפנות לזירה הרלוונטית בדואר אלקטרוני, בשאלות ובקשה לביאור החלטת הועדה ולנימוקי הדחייה. בפנייתכם, אנא ציינו את הפרטים הבאים: שם מגיש הבקשה, מספר התיק והמסלול אליו הוגשה הבקשה.