תהליך בדיקת הבקשה יארך בין 8 ל-12 שבועות ממועד הגשת הבקשה\סיום קול קורא, בסופו תינתן תשובת הוועדה לאיש הקשר של החברה, לצד עדכון הסטטוס באתר.