החשב הכללי חתום עבור כל הגופים הממשלתיים, בהם גם רשות החדשנות.