ניתן, ובלבד שמגיש הבקשה יקבל, טרם הפעלת התכנית, את הבעלות על הידע המקדמי או לחילופין יקבל רישיון בלעדי בלתי מוגבל לעשות שימוש בידע המקדמי הנדרש לצורך ביצוע תכנית המו”פ. בנוסף, על מגיש הבקשה להראות שכל ידע חדש שיפותח כתוצאה מתמיכת הרשות יהיה בבעולותו.