ביצוע פיתוח אצל קבלן משנה בחו”ל מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. ועדת המחקר רשאית לאשר ביצוע פיתוח אצל קבלן משנה בחו”ל בתנאי שהידע החדש יהיה בבעלות מגיש הבקשה ורק במקרים בהם השתכנעה הוועדה כי לא ניתן לבצע את המו”פ שלא בישראל.