כן, בתנאי שהידע אשר יפותח אצל קבלן המשנה יהיה בבעלותה של החברה מגישת הבקשה.