מטרת הקול הקורא היא לקדם תשתיות מו”פ בארגוני הבריאות שיאפשרו הרחבה של שיתופי הפעולה עם התעשייה והאקדמיה, ולא פיתוח של מוצרים ספציפיים.