בשלב זה אין טפסים ייעודיים. יש להגיש בקשות על נייר פירמה של החברה תוך צירוף הנספחים הרלוונטיים. את הבקשות יש להגיש גם כקובץ וורד וגם PDF.
בהעברת ידע בישראל, יש לצרף קובץ “העברת חובות וזכויות” וטפסים נלווים המפורטים באתר האינטרנט של הרשות.