באתר הרשות תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי בעניין ערוצי התמיכה של הרשות. תחת כל עמוד מסלול ניתן לעיין בהוראות מסלול ההטבה הרלוונטי, נהליו ואופן ההגשה.
על מנת ליצור שיוון הזדמנויות לכולם, הרשות לא מייעצת פרטני ללקוחותיה, ניתן לפגוש אותנו בכנסים ובאירועים שונים המפורסמים מעת לעת באתר. כמו כן, מערך הלקוחות לשירותכם לכל פניה.