במידה וועדת המחקר החליטה שלא לאשר את הבקשה לתמיכה ומסלול ההטבה מאפשר זאת, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר באופן מקוון באיזור האישי באתר, זאת בתוך 45 יום מיום קבלת התשובה.
בבקשה לדיון חוזר יש לתת מענה ולהציג השגות, ביחס להחלטת הוועדה ולנימוקי הדחייה של הבקשה המקורית. שימו לב כי בהתאם לחוק המו”פ, בקשה לדיון חוזר תהיה כרוכה בתשלום אגרה.

את בקשת הדיון החוזר יש להגיש באיזור האישי באמצעות הטופס המקוון. יש לצרף אישור תשלום האגרה בהעברה בנקאית לחשבון בנק הדואר מס’ 26535 סניף מס’ 1 על סך: 6,690.00 ₪.(ללא מע”מ ,אנחנו תאגיד סטטוטורי לא עוסק מורשה)

יש לשים לב! ללא צירוף אסמכתת התשלום לא יהיה ניתן לטפל בבקשת הערעור.