אם נקבעו אבני דרך לתיק המאושר, הדיווח וההכרה בהוצאות שהוצאו לאחר מועד אבן הדרך, יהיו מותנים בקבלת אישור ועדת המחקר כי אבן הדרך הושלמה. כדי לעמוד באבן דרך, יש להעלות את החומרים שהתבקשתם להעביר לאזור האישי כ’בקשה לשינויים בתיק’, כאשר בטופס המקוון יש לבחור את סוג הבקשה: ‘בקשה לעמידה באבן דרך’.
טפסים שיש לצרף:

  1. תחת ‘טופס בקשה לשינוי’, יש לצרף את קובץ הוורד בקשה לשינויים, ובו לציין שמדובר באבן דרך.
  2. תחת ‘טופס הצהרה’, יש לצרף כקובץ PDF  את הבקשה לשינויים שהכנתם קודם כאשר היא חתומה על ידכם.
  3. תחת נספחים תוכלו לצרף כל חומר נוסף ללא הגבלה.