כדי לעמוד על פרטי כל אחד מהמסלולים ראה חוק המדיניות הכלכלית 2011-2012- סעיף 20.