שאלה זו נועדה לצורך זיהוי לקוחות שכבר הגישו בקשה בעבר ונועדה להגן על פרטיותכם.  מספר התיק האחרון הינו בקשת התמיכה האחרונה שהגשתם לרשות, המספר יופיע על אחד המסמכים שקיבלתם לאחר הגשת הבקשה.
אם מספר התיק אינו זכור לכם, ניתן לפנות למחלקת תמיכה טכנית במייל. אנא ציינו מספר ת.ז/ ח.פ ומספר תיק כלשהו הידוע לכם/מספר חברה ברשות ואנו נשיב בהקדם.