יש לשים לב, שצמד המילים “תנאי שימוש” הינם קישור, אשר בלחיצה עליו נפתחים תנאי השימוש בדף נפרד, ללא לחיצה על קישור זה, ההרשמה לא תתאפשר. לאחר קריאת תנאי השימוש יש לסמן ב V “קראתי את תנאי השימוש” ולהמשיך את הליך הרישום.